Eczacılıkta
Uzmanlık
Kurulu
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

06/12/2016 ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE EĞİTİCİ YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Güncelleme Tarihi: 13/12/2017

06/12/2016

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE EĞİTİCİ YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA DUYURU
Eczacılıkta uzmanlık eğitimi kapsamında “eğitici” ihtiyacının karşılanması amacıyla; Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu (EUK) 30.11.2016 tarihli toplantısında almış olduğu 21 nolu Karar ile eğitici yetkisi verilecek eczacılar hakkında kriterleri belirlemiştir. Buna göre;
Eğitici yetkisi almak isteyen adayların sağlaması gereken nitelikler;

1- ECZACI UNVANINA SAHİP OLMAK
(Eczacılık Lisans Diploması fotokopisi)

2- EN AZ 2 AKADEMİK YIL LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE GÖREV ALMIŞ OLMAK
(İlgili Enstitüden alınacak resmi yazı)

3- MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMDE EN AZ BİR LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI YAPMIŞ OLMAK
(İlgili Enstitüden alınacak resmi yazı)

4- ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİNE KATKI VERMİŞ OLMAK
(İlgili eğitim kurumundan alınacak resmi yazı)

5- ECZACILIK ALANINDA BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPMIŞ VE ÇALIŞMA SONUÇLARINI HAKEMLİ BİR DERGİDE YAYIMLAMIŞ OLMAK
(Hakemli dergide yayımlanmış bir makalenin fotokopisi; bir adet makale yeterli olacaktır. Çok sayıda makalesi bulunan başvuru sahibinin tüm makalelerini sunması ile tek bir makalesini sunması arasında fark bulunmamaktadır; bu nedenle uygun SADECE BİR ADET makalenin sunulmasına özen gösterilmesi daha doğru olacaktır. )

6- YETKİ ALMAK İÇİN BAŞVURDUĞU UZMANLIK DALININ ÇEKİRDEK MÜFREDATINDA YER ALAN YETKİNLİKLERE DAİR EĞİTİM VEREBİLECEĞİNİ YAZILI OLARAK BEYAN ETMEK
http://euk.saglik.gov.tr/mufredatlar ) adresinden müfredat içeriği incelenerek müfredatta yer alan eğitimi verilecek yetkinliklere dair, başvuru  sahibi tarafından yazılıp imzalanmış beyan dilekçesi)

7- PROFESÖR, DOÇENT VEYA YARDIMCI DOÇENT UNVANINA SAHİP OLMAK
(Profesör, Doçent veya Yardımcı Doçent’lik belge fotokopisi)

 

NOT

  • Başvuru sahiplerinin yukarıda sayılmış 7 ana başlıktaki belgeleri verecekleri bir dilekçenin ekinde EUK'a sunmaları gerekmektedir. EUK'a ulaşan başvurular ilk EUK toplantısında değerlendirilecek ve eğitici yetkisi verilenler EUK'un bu internet sayfası üzerinden ilanen duyurulacak, ayrıca başvuru sahiplerine cevap ya da bir belge verilmeyecektir; başvurusu reddedilenler ilan edilmeyecek ve kendilerine bu durum yazılı olarak bildirilecektir. Her iki dalda da eğitici yetkisi almak isteyenler 2 ayrı başvuru dosyası hazırlamalıdır.

Başvuru adresi:

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu'na sunulmak üzere)
Genel Evrak Birimi, Mithatpaşa Cad. No:3
06434 Sıhhiye / ANKARA