Eczacılıkta
Uzmanlık
Kurulu
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

EĞİTİCİ YETKİSİ

Güncelleme Tarihi: 13/12/2017

19/05/2017

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin “Kurul tarafından eğitici yetkisi verilmesi” başlıklı geçici ikinci maddesine istinaden Eczacılıkta uzmanlık eğitimi kapsamında “eğitici” ihtiyacının karşılanması amacıyla Kurulumuza gelen ek başvurular 04.05.2017 tarihli EUK toplantısında değerlendirilmiş ve eğitici yetkisi verilmesi uygun görülen başvuru sahiplerine ilişkin ikinci liste Kararlar bölümünde Karar 30 olarak ilan edilmiştir. Karar 27 ve Karar 30 ile yetkilendirilmiş eğiticiler uzmanlık eğitimi programlarında yer alabileceklerdir. 06.12.2016 tarihli duyurumuzla ilan edilmiş eğitici hakkı almak için başvuru yolu halen açıktır; yeni başvurular olması halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Saygılarımızla
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu