Duyurular

 


Bu sayfada eczacılıkta uzmanlık eğitimi ile ilgili duyurulara sol yandaki menüden ulaşabilirsiniz.

 


 

 


19/05/2017

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin “Kurul tarafından eğitici yetkisi verilmesi” başlıklı geçici ikinci maddesine istinaden Eczacılıkta uzmanlık eğitimi kapsamında “eğitici” ihtiyacının karşılanması amacıyla Kurulumuza gelen ek başvurular 04.05.2017 tarihli EUK toplantısında değerlendirilmiş ve eğitici yetkisi verilmesi uygun görülen başvuru sahiplerine ilişkin ikinci liste Kararlar bölümünde Karar 30 olarak ilan edilmiştir. Karar 27 ve Karar 30 ile yetkilendirilmiş eğiticiler uzmanlık eğitimi programlarında yer alabileceklerdir. 06.12.2016 tarihli duyurumuzla ilan edilmiş eğitici hakkı almak için başvuru yolu halen açıktır; yeni başvurular olması halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Saygılarımızla
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu


 

28/03/2017

Sayın Dekanlar,

Eczacılık Fakültelerinin Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu’na “Uzmanlık Eğitimi Programı Yetkilendirilme Başvurusu” tarihi 2 MAYIS 2017’ye uzatılmıştır.

Başvuru formuna (FORM1) http://euk.saglik.gov.tr/dokumanlar adresinden ulaşabilirsiniz.

Eczacılıkta uzmanlık eğitimi programının kendisi ve tıp dallarındaki rotasyonları için eğitim amacıyla kullanılacak hastanenin bir PROTOKOL ile belirlenmiş olması gerekmektedir.

PROTOKOLDE:

1. İşbirliğinin esasları yazılmalıdır. Bu bölümde eczacılıkta uzmanlık çekirdek eğitim müfredatlarında tanımlanmış olan klinik anabilim dallarında yapılacak rotasyonlar ve süreleri yazılmalıdır.
2. Rotasyonlarda görev yapacak eğiticilerinin isimleri yazılmalıdır.
3. Uzmanlık eğitiminde görev yapacakların görev tanımları ayrı ayrı yazılmalıdır.
4. Protokolün ekine http://euk.saglik.gov.tr/mufredatlar adresinden ulaşılabilecek eczacılıkta uzmanlık çekirdek müfredatlarının birer çıktısının eklenmesi ve taraflar tarafından her sayfanın paraflanması gerekmektedir.
5. Protokolün imzalanması:
5.1. Eğer protokol aynı üniversitenin hastanesi (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile yapılıyor ise:
a) Tıp Fakültesi Dekanının
b) Üniversite Hastanesi Başhekiminin/Genel Direktörünün vb
c) Eczacılık Fakültesi Dekanının
d) Rektörün
 
5.2. Eğer Üniversitede Tıp Fakültesi/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  yoksa ve Eczacılık Fakültesi başka bir üniversitenin hastanesi (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)  ile protokol yapacak ise:
a) Eczacılık Fakültesi Dekanının
b) Eczacılık Fakültesinin bağlı olduğu üniversitenin Rektörünün
c)Rotasyonların yapılacağı üniversite hastanesinin Başhekiminin/Genel Direktörünün vb
d) Rotasyon eğiticilerinin bulunduğu tıp fakültesi Dekanının
e) Rotasyon eğiticilerinin bağlı olduğu Rektörün

5.3. Eğer Üniversitede Tıp Fakültesi yok ve Eczacılık Fakültesi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesi ile protokol yapacak ise:
a) Eczacılık Fakültesi Dekanının
b) Eczacılık Fakültesinin bağlı olduğu üniversitenin Rektörünün
c) Rotasyonların yapılacağı hastanenin Başhekiminin
d)Rotasyonların yapılacağı hastanenin bağlı bulunduğu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinin

imzaları protokollerde bulunmalıdır.

Süreçle ilgili danışmak için: euk@saglik.gov.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Saygılarımızla
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu

 


28/03/2017

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin “Kurul tarafından eğitici yetkisi verilmesi” başlıklı geçici ikinci maddesine istinaden Eczacılıkta uzmanlık eğitimi kapsamında “eğitici” ihtiyacının karşılanması amacıyla Kurulumuza gelen başvurular 24.03.2017 tarihli EUK toplantısında değerlendirilmiş ve eğitici yetkisi verilmesi uygun görülen başvuru sahiplerine ilişkin liste Kararlar bölümünde Karar 27 olarak ilan edilmiştir.

Saygılarımızla
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu

 


03/02/2017

1- İlk ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI'nın (EUS) Eylül 2017'de ÖSYM tarafından yapılması planlanmaktadır.

2- 2017 EUS ile uzmanlık öğrencisi almak isteyen Eczacılık Fakültelerinin mevcut iki uzmanlık dalında eğitim programı oluşturabilmeleri için,
           
            a- EĞİTİCİNİN YETKİLENDİRİLMESİ: Akademisyenlerin uzmanlık eğitiminde eğitici yetkisi almış olmaları gerekmektedir. Eğitici yetkisi EUK tarafından verilmektedir. Akademisyenlerin 'Uzmanlık Eğitiminde Eğitici Yetkisi' alabilmeleri için 2017 EUS planlamaları çerçevesinde EN SON 28 ŞUBAT 2017'de EUK'a başvurmuş olmaları gerekmektedir.
BAŞVURULARLA İLGİLİ KOŞULLAR

            b- PROGRAMIN YETKİLENDİRİLMESİ: Eczacılık Fakültesinde uzmanlık eğitimi verilebilmesi için eğitim verecek olan programın da EUK tarafından ayrıca yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Eczacılık Fakültelerinin 'Uzmanlık Eğitimi Programı Yetkilendirilme Başvurusu' yapılabilmeleri için 2017 EUS planlamaları çerçevesinde EN SON 15 NİSAN 2017'de EUK'a başvurmuş olmaları gerekmektedir:

Başvuru formu için tıklayınız:
FORM 1

 

Uzmanlık eğitimine dair Çekirdek Müfredatlar
EUK resmi internet sitesinde bulunmaktadır:
http://euk.saglik.gov.tr/mufredatlar

 

            c- KONTENJAN TALEPLERİ: Başvuruları takiben EUK, programları yetkilendirecek ve ardından fakültelerin uzmanlık öğrencisi kontenjan talepleri MAYIS 2017 içinde EUK tarafından alınacaktır.

Süreçle ilgili danışmak için: euk@saglik.gov.tr eposta adresini kullanabilirsiniz.

Saygılarımızla
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu

 


06/12/2016

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE EĞİTİCİ YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA DUYURU
Eczacılıkta uzmanlık eğitimi kapsamında “eğitici” ihtiyacının karşılanması amacıyla; Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu (EUK) 30.11.2016 tarihli toplantısında almış olduğu 21 nolu Karar ile eğitici yetkisi verilecek eczacılar hakkında kriterleri belirlemiştir. Buna göre;
Eğitici yetkisi almak isteyen adayların sağlaması gereken nitelikler;

1- ECZACI UNVANINA SAHİP OLMAK
(Eczacılık Lisans Diploması fotokopisi)

2- EN AZ 2 AKADEMİK YIL LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE GÖREV ALMIŞ OLMAK
(İlgili Enstitüden alınacak resmi yazı)

3- MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMDE EN AZ BİR LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI YAPMIŞ OLMAK
(İlgili Enstitüden alınacak resmi yazı)

4- ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİNE KATKI VERMİŞ OLMAK
(İlgili eğitim kurumundan alınacak resmi yazı)

5- ECZACILIK ALANINDA BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPMIŞ VE ÇALIŞMA SONUÇLARINI HAKEMLİ BİR DERGİDE YAYIMLAMIŞ OLMAK
(Hakemli dergide yayımlanmış bir makalenin fotokopisi; bir adet makale yeterli olacaktır. Çok sayıda makalesi bulunan başvuru sahibinin tüm makalelerini sunması ile tek bir makalesini sunması arasında fark bulunmamaktadır; bu nedenle uygun SADECE BİR ADET makalenin sunulmasına özen gösterilmesi daha doğru olacaktır. )

6- YETKİ ALMAK İÇİN BAŞVURDUĞU UZMANLIK DALININ ÇEKİRDEK MÜFREDATINDA YER ALAN YETKİNLİKLERE DAİR EĞİTİM VEREBİLECEĞİNİ YAZILI OLARAK BEYAN ETMEK
( http://euk.saglik.gov.tr/mufredatlar ) adresinden müfredat içeriği incelenerek müfredatta yer alan eğitimi verilecek yetkinliklere dair, başvuru  sahibi tarafından yazılıp imzalanmış beyan dilekçesi)

7- PROFESÖR, DOÇENT VEYA YARDIMCI DOÇENT UNVANINA SAHİP OLMAK
(Profesör, Doçent veya Yardımcı Doçent’lik belge fotokopisi)

 

NOT

  • Başvuru sahiplerinin yukarıda sayılmış 7 ana başlıktaki belgeleri verecekleri bir dilekçenin ekinde EUK'a sunmaları gerekmektedir. EUK'a ulaşan başvurular ilk EUK toplantısında değerlendirilecek ve eğitici yetkisi verilenler EUK'un bu internet sayfası üzerinden ilanen duyurulacak, ayrıca başvuru sahiplerine cevap ya da bir belge verilmeyecektir; başvurusu reddedilenler ilan edilmeyecek ve kendilerine bu durum yazılı olarak bildirilecektir. Her iki dalda da eğitici yetkisi almak isteyenler 2 ayrı başvuru dosyası hazırlamalıdır.

Başvuru adresi:

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu'na sunulmak üzere)
Genel Evrak Birimi, Mithatpaşa Cad. No:3
06434 Sıhhiye / ANKARA

Visitor Counter