T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

EUK Üyeleri

Güncelleme Tarihi: 10/12/2017

Eyüp Gümüş

Eyüp Gümüş.jpg

ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU BAŞKAN

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI


1966 yılı Malatya Darende doğumludur. İlk ve orta eğitimini İstanbul’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1997 yılında üroloji uzmanı oldu. 2005 yılında ürolojide doçent unvanı aldı. 2006 yılında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başhekim ve üroloji kinik şefi olarak atandı. 2012 yılında üroloji profesörü oldu. Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu başkanlığının yanı sıra Tıpta Uzmanlık Kurulu başkanlığı, Türk Üroloji Derneği yönetim kurulu üyeliği, Avrasya Üroonkoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Robotik Cerrahi Derneği başkanlığı görevleri devam etmektedir.


Bülent Gümüşel

Bülent Gümüşel.jpg

ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU BAŞKAN VEKİLİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

7 Nisan 1967 yılında Ankara'da doğdu. 1984 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Programı'ndan 1992 yılında "Bilim Uzmanlığı" unvanını, 1997 yılında "Farmakoloji Doktoru" unvanını aldı. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Yrd. Doç. Dr. olarak "Öğretim Üyeliğine" atandı. 2000 yılında "Farmakoloji Doçenti" unvanını aldı. 10 Ocak 2007 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda “Profesör" kadrosuna atandı.  5 Ocak - 26 Mayıs 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Vekilliği, 8 Temmuz 2013 - 23 Mayıs 2016  tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı. 16 Kasım 2016 tarihinde YÖK tarafından 2547 sayılı kanunun 40/b maddesi uyarınca Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde bir yıl süre ile görevlendirildi. 28 Kasım 2016 tarihinde Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Vekilliğine atandı.


Öztekin Algül

Öztekin Algül.jpg

ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU ÜYESİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1991 yılında mezun olan Prof. Dr. Öztekin Algül, 1994 Yılında Yüksek Lisans ve 2000 yılında Doktora eğitimini aynı fakültenin Farmasötik Kimya Anabilim Dalında tamamladı. Prof. Dr. ALGÜL bir dönem serbest eczacılık yaptı. 1996-1997 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Iowa Üniversitesinde araştırmacı olarak çalıştı. 2002 Yılında Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya Anabilim Dalına kurucu öğretim üyesi olarak atandı. 2002-2005 yılları arasında farklı dönemlerde DAAD bursuyla ve davetli araştırmacı olarak Almanya’da farklı üniversitelerde çalıştı. 2010 yılında TÜBİTAK bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Connecticut Üniversitesinde bilimsel araştırmalarına devam etti. 2008 Yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör oldu. Halen Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı başkanlığı görevini sürdürmektedir. 
Prof. Dr. Öztekin ALGÜL’ün ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde ve toplantılarda sunulmuş çok sayıda bilimsel makalesi ve kitap yazarlığı bulunmaktadır. Yeni antimikrobiyal ve antikanser ilaç adayı bileşiklerin tasarımı ve geliştirilmesi ile farmakovijilans konuları bilimsel çalışma alanları arasındadır. Ayrıca, sağlık alanında uzaktan eğitim konusunda da çalışmalar yapmaktadır.


Ahmet Oğul Araman

Ahmet Oğul Araman.jpg

ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU ÜYESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMAN, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki eğitiminin ardından, 1977'de İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuştur. 1982'de Farmasötik Teknoloji doktoru unvanını almış, 1986'da Yardımcı Doçent, 1988'de Doçent, 1996'da Profesör unvanını almıştır. 
2008'den itibaren yürüttüğü Anabilim Dalı Başkanlığı görevinin yanı sıra  2009-2016 arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. AIFD  ve İEİS danışma kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Dopingle Mücadele Kurulu üyesidir. 
2011-2015 arasında ISPE Türkiye Şubesi Başkanı olan Prof. Dr. Araman; 2012’de Fransız Eczacılık Akademisi Muhabir Üyeliği’ne seçilmiştir. İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi  ve İLAM Müdürlüğü görevleri de bulunan Prof. Dr. Araman, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarında görev yapmıştır.

 


Maksut Coşkun

Maksut Coşkun.jpg

ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU ÜYESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

1951 Artvin Arhavi doğumludur. 1973'te Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olup 1974 yılında Farmasötik Botanik Kürsüsü’ne asistanlığa başlamıştır. Doktora tezini 1978 yılında tamamlayarak Dr. Pharm. unvanını almıştır. 
1982'de Yardımcı Doçent, 1987'de Doçent ve 1993’te Profesör unvanını almıştır. 1981-1982 yıllarında Japonya’da araştırıcı olarak çalışmıştır. 1985'te İngiltere'de, 1988, 1994 ve 2000'de Japonya'da araştırmacı olarak bulumuştur.
A.Ü. Araştırma Fonu, Tübitak ve diğer bazı kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde yürütücü ve araştırıcı olarak çalışmıştır. Japon araştırıcılar ile yürütülen ortak projelerde çalışmalara devam etmektedir. 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 1995-2008 arasında Dekan Yardımcısı, 2009-2015 arasında Dekan olarak görev yapmıştır; halen Farmasötik Botanik AD başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli, 2 çocuk ve 4 torun sahibidir.


Şeref Demirayak

Şeref Demirayak.jpg

ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU ÜYESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

1957‘de Burdur-Bucak’ ta doğmuştur.
Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 1979’da tamamlamıştır.
1980 yılında, o zamanki adıyla Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Bölümü yeni adıyla Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’na asistan olarak girmiştir. 1987’de Yardımcı Doçent, 1989’da Doçent, 1995’de Profesör Doktor olarak atanmıştır. 1998-2004 arasında Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı, 2002-2006 arasında Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığı yapmıştır. 2010’da, kısa bir süre Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinden sonra, aynı yıl Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesine intisap etmiştir. Halen bu Fakültenin Dekanı olarak görevine devam etmektedir. Ekim 2012’den itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesidir.
Prof. Dr. Şeref DEMİRAYAK, bugüne kadar 55 tanesi SCI kapsamında, 38 tanesi uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde olmak üzere toplam 93 adet makale yayınlamıştır. 45 adet ulusal ve uluslarararası bildiri hazırlamıştır. Birinde yürütücü olmak üzere 5 adet TÜBİTAK,  1 adet NATO projesinde yer almış, 5 adet BAP projesinin yürütücülüğünü yapmıştır. 10 Yüksek Lisans ve 4 Doktora tez çalışması yürütmüştür.


Erol Gökdöl

Erol Gökdöl.png

ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU ÜYESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI 1 NCİ HUKUK MÜŞAVİRİ

1968 yılı Andırın Kahramanmaraş doğumludur. İlköğrenimini Kadirli’de tamamladıktan sonra, 1987 yılında Ankara Keçiören Çevre Sağlığı Meslek Lisesini bitirdi. Memuriyetine devam ederken 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akabinde Avukatlık stajını tamamladı. 2000 yılından itibaren Bakanlıkta Raportör, Avukat, Hukuk Müşaviri ve Bakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. 2013 yılından beri Bakanlık Birinci Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Hakkı Gürsöz

Hakkı Gürsöz.jpg

ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU ÜYESİ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANI

1975 yılında Çorum’da doğdu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2011 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ndeki eğitimini 2015 yılında tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsünde Halk Sağlığı ve Barcelona Pompei Fabra Üniversitesinde Sağlık Ekonomisi yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedir. 2015 yılında İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı olarak görev alan Dr. Hakkı Gürsöz 2016 yılının Temmuz ayından itibaren Kurum Başkanı olarak görevine devam etmektedir.


Harun Kızılay

Harun Kızılay.jpg

ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU ÜYESİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ ÜYESİ

1988 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1992 yılında birincilikle mezun oldu.

1994 – 1998 yılları arasında sırasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalında ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalında iki ayrı yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2000 -2006 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.

Harun KIZILAY, eczacılık mesleğine ise 1992 yılında Isparta’da serbest eczane açarak başladı. 1997 yılında eczanesini Konya’ya taşımış olup halen Konya’da eczacılık faaliyetine devam etmektedir.

Meslek örgütünde çalışmalarına 1995 yılında Isparta Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı olarak başlayan Harun KIZILAY,çalışmalarına Konya’da 2001'de Konya Eczacı Odası Genel Sekreteri olarak devam etti; 2003 yılında görevine Yönetim Kurulu üyesi olarak devam eden KIZILAY, 2005 yılında Konya Eczacı Odası Başkanlığına seçildi. Bu görevine 2009'a kadar devam etti. 2009 yılında Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi ve ardından TEB İkinci Başkanı olarak seçildi. Bu görevine 2010 yılı Mart ayına kadar devam etti. Daha sonra TEB Genel Sekreteri olarak seçildi. 2011'de Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyeliğine ve Genel Sekreterliğe tekrar seçildi.

Harun KIZILAY 2009-2013 yılları arasında Konya Ticaret Odası (KTO) Meclis Üyesi ve 2011-2013 yılları arasında Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2009-2013 Yılları arasında KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanvekilliği görevinde bulunan KIZILAY, 2013 Mayıs ayında KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine seçildi.
2009-2013 yılları arasında Novagenix Biyoanalitik İlaç ARGE Merkezi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.
2011-2014 yılları T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu Üyeliği yapmıştır.
2011 yılından bu yana TOBB İlaç Sektör Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır.
2009-2011 yıllarında Türk Eczacıları Vakfı Başkanvekili olarak, 2011-2013 arasında Yönetim Kurulu üyesi ve 2013 Aralık ayından itibaren Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.

FIP (Uluslararası Eczacılık Federasyonu) üyesidir.

3-6 Aralık 2015 yılında yapılan 40. Olağan Büyük Kongre’de TEB Merkez Heyeti Üyeliği’ne seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan KIZILAY, İngilizce bilmektedir.


Alper Cihan

Alper Cihan.jpg

ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU ÜYESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ


Yusuf Öztürk

Yusuf Öztürk.jpg

ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU ÜYESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ, DEKAN

1958 Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Yusuf Öztürk 1980 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 1984 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesine “Araştırma Görevlisi” olarak atandı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde TÜBİTAK Bursu ile Farmakoloji alanında “Doktora” derecesi kazandı. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalına kurucu öğretim üyesi ve “Yardımcı Doçent” olarak atandı. Aynı anabilim dalında 1987 yılında “Doçent”, 1993 yılında “Profesör” oldu. Söz konusu anabilim dalının 1986 yılından beri başkanlığını yürütmektedir. 1998-2004 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Müdür olarak görev yaptı. 2013-2016 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Dekanı olarak görev yaptı. Nisan 2016 tekrar atandığı Dekanlık görevine halen Dekan Vekili olarak devam etmektedir. 
Prof. Dr. Yusuf Öztürk çok sayıda akademik ve idari komisyon ve kurullarda yer almış, hakemlik, danışmanlık ve jüri üyelikleri yapmıştır. Ulusal/uluslararası bilimsel dergilerde ve toplantılarda çok sayıda makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Ulusal/Uluslararası editörlük, hakemlik ve kitap yazarlığı görevleri de bulunmaktadır. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte çeşitli ödüller kazanmıştır. 1986 yılından beri Farmakoloji, Güvenli İlaç Kullanımı (Farmakovijilans), Farmakoterapi, Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım, Etik konularında lisans ve lisanüstü düzeylerde dersler yürütmüştür. Evli ve 1 çocuk babasıdır.