overlay

Hakkımızda

HAKKIMIZDA;

14 Kasım 2014 tarihinde Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ile eczacılık alanında iki uzmanlık dalı ihdas edilirken Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu (EUK) da oluşturulmuş oldu; EUK ilk toplantısını 29 Nisan 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdi. Aşağıda EUK ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi hakkında kısa bir sunum bulunmaktadır:

MİSYONUMUZ;

Sağlık Hizmetlerinde, ilacın üretiminden etkili ve güvenli şekilde hastaya sunumuna kadarki tüm aşamalarda faal bir hizmet sunucusu olarak görev yapacak olan uzman eczacıların; ülkemizin hedefleri doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirilmesine imkân sağlayarak, eczacılık mesleğinin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri içerisindeki etkinliğinin evrensel etik ilkeleri gözeten uzmanlık perspektifi ile artırılması suretiyle sağlık, bilim ve eğitim alanlarındaki çalışmalara azami derecede katkıda bulunmak ve bu konuda stratejik planlamaları tam zamanında üretebilen bir yapı oluşturmaktır.

VİZYONUMUZ;

Eczacılıkta uzmanlık eğitimini uluslararası düzeyde referans olabilecek şekilde rol model haline getirerek, sağlık hizmeti sunumunun vazgeçilmez bir öğesi olacak nitelikli uzmanlar yetiştiren bir sistem inşa etmek.

sekretarya_sunumu.ppt