overlay

Kararlar

divit.jpg

  KARARLAR

Bu sayfada EUK tarafından alınmış kararlardan bazıları yayımlanmaktadır;

EUK Karar 105 - Klinik Eczacılık Uzmanının Görev ve Yetkileri
EUK Karar 105 - Fitofarmasi Uzmanının Görev ve Yetkileri

EUK Karar 103 - EUKES Değişiklikleri
EUK Karar 102 - Eğitici Başvurusu Sonuçlandırma 12

EUK Karar 95 - 23 Sayılı Karar Revizyonu - Bitirme Sınavı Jürisi

EUK Karar 93 - Eğitici Başvurusu Sonuçlandırma 11
EUK Karar 88 - Eğitici Başvurusu Sonuçlandırma 10
EUK Karar 85 - Eğitici Başvurusu Sonuçlandırma 9
EUK Karar 84 - EUKES Standartların Revize Edilmesi
EUK Karar 74 - Covid19 Sürecinde Uzmanlık Eğitimi

EUK Karar 72 - İkinci Danışman

EUK Karar 71 - Eğitici Başvurusu Sonuçlandırma 8

EUK Karar 70 - 2020 Global Kontenjan
EUK Karar 67 - Eğitici Başvurularının Sonuçlandırılması 7
EUK Karar 65 - Eğitici Başvuruları Hakkında Karar Revizyonu
EUK Karar 62 - Klinik Eczacılık Genişletilmiş Müfredat Başvurusu
EUK Karar 61 - Eğitici Başvuruları Sonuçlandırma 6_EK
EUK Karar 60 - 2019 EUS Global Kontenjan
EUK Karar 56 - Eğitici Başvuruları Sonuçlandırma 5_EK

EUK Karar 55 - 17 Revize - EUKES Değişikliği
EUK Karar 54 - 21 Revize - Eğitici Kriterleri
EUK Karar 49 - EUS Global Kontenjan
EUK Karar 47 - Eğitici Başvuruları Sonuçlandırma 4_EK
EUK Karar 44 - Eşzamanlı Doktora ve Uzmanlık Eğitmi

EUK Karar 32 - Eğitici Başvuruları Sonuçlarına Dair-III
EUK Karar 30 - Eğitici Başvuruları Sonuçlarına Dair-II

EUK Karar 27 - Eğitici Başvuruları Sonuçlarına Dair
EUK Karar 23 - Bitirme Sınavı Jürisine Dair
EUK Karar 21 - Eğitici Yetkisi Verilmesine Dair
EUK Karar 18 - Program Yetkilendirilmesine Dair
EUK Karar 12 - EUS Taban Puanlar
EUK Karar 11 - EUS ile ilgili ÖSYM ile yapılacak Protokol Hakkında
EUK Karar 10 - Unvanlar Hakkında
EUK Karar 5 - EUS hakkında ÖSYM'ye bilgi
EUK Karar 2 - Müfredat Komisyonu Kurulması