overlay

EĞİTİCİ YETKİSİ VERİLEN BAŞVURU SAHİPLERİNE DAİR.

28/03/2017

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin “Kurul tarafından eğitici yetkisi verilmesi” başlıklı geçici ikinci maddesine istinaden Eczacılıkta uzmanlık eğitimi kapsamında “eğitici” ihtiyacının karşılanması amacıyla Kurulumuza gelen başvurular 24.03.2017 tarihli EUK toplantısında değerlendirilmiş ve eğitici yetkisi verilmesi uygun görülen başvuru sahiplerine ilişkin liste Kararlar bölümünde Karar 27 olarak ilan edilmiştir.

Saygılarımızla
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu