overlay

Klinik Eczacılık Uzmanlığı

KLİNİK ECZACILIK UZMANLIĞI

Klinik Eczacılık, hastanın ilaç tedavisini en uygun şekilde düzenlemek ve sağlığı korumak, iyileşmeyi sağlamak ve hastalığı önlemek amacıyla eczacı tarafından sunulan, multidisipliner hasta bakım hizmetini öngören bir sağlık bilimi alanıdır. Bir başka ifadeyle, eczacılık mesleğinin icra edildiği her alanda akılcı ilaç kullanımını amaçlayan bir bilim olan klinik eczacılık, 1960’lı yıllardan itibaren gelişen hasta odaklı eczacılık olarak da bilinmektedir. Klinik eczacı olabilmenin şartlarından biri, ...