overlay

Eğitici Başvurusu Yapacak Öğretim Üyelerinin Dikkatine


Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun 14.Toplantısında 30.11.2016 tarih ve 21 sayılı karar ile belirlenen ve 26.04.2018 tarihli ve 54 sayılı karar ile değiştirilen “Eğitici Yetkisi Verilmesinde Yapılacak Değerlendirme İçin Kurulca Belirlenen Kriterler” başlıklı bölüm hakkında eğitici başvuruları ile ilgili evrakın; başvuru sahibi tarafından EUK’un resmi e-posta adresi olan euk@saglik.gov.tr adresine taranmış PDF formatında elektronik olarak gönderilmesine, fiziki evrakın istenildiği takdirde Kurul’a sunulmak üzere eğitici başvurusu yapan öğretim üyesi tarafından dosya halinde muhafaza edilmesine, bahsi geçen evrakın fiziken Kurul’a gönderilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir.